Abonnementsbetingelser
1. Generelt

1.1 Removo ApS, CVR nr. 15 73 65 85, Nyholms Alle 30B, 2610 Rødovre (”Nabopris.dk”), tilbyder serviceydelser til hus og have på abonnement.

Ved tilmelding til ”Nabopris.dk” accepteres betingelser for levering nedenstående særlige vilkår og betingelser dækker over den bindende aftale.

1.2 Nabopris giver adgang til et fast antal årlige ”udvendige” vinduespudsninger.

Antallet af årlige vinduespudsninger er defineret i det enkelte abonnement og bliver stillet til rådighed for kunden en ad gangen for den igangværende periode.

Den første vinduespudsning stilles til rådighed for kunden ved oprettelse, hvor vi bestræber os på at komme ud inden for 14 dage fra oprettelse.

Den næste vinduespudsning vil blive udført 1 eller 3 måneder efter tilmelding når Nabopris.dk er i området, og inden for et interval på 14 dage, således at Nabopris.dk kan udføre vinduespudsning for samtlige af Nabopris.dk’s kunder i området.

1.3 Kunden tilmelder sin bolig til Nabopris.dk via eller www.nabopris.dk.
Umiddelbart efter tilmelding modtages pr. e-mail en bekræftelse med den indgåede aftale. Den aktuelle aftale kan ligeledes altid findes på www.nabopris.dk/min-konto.

1.4 Ved tilmelding til Nabopris.dk tegnes et vinduespudsnings-abonnement.

På hjemmesiden vælges hvilket interval kunden ønsker sine vinduer pudset med, samt hvor mange vinduer kunden har.

Der kan tilkøbes ekstra ydelser som eksempel vis indvendig vinduespudsning enkeltvist og mod betaling.

Uanset at tegning af abonnement er sket for udvendig vinduespudsning, kan du opgradere vinduespudsningen og vælge tilvalg mod ekstrabetaling fra gang til gang.

Bemærk, at ved indvendig vinduespudsning er et krav at du er hjemme.

Ved udeblivelse vil du være pligtig til at betale det fulde beløb for den bestilte ydelse.

2. Betaling, fakturering mm.

2.1 Med Nabopris.dk bliver Abonnenten automatisk, via det tilmeldte betalingskort, opkrævet for det valgte vinduespudsnings-abonnement, samt køb af eventuelle tilvalg.

2.2 Der er adgang til at se kvitteringer på Nabopris.dk/min-konto.

2.3 Ved tilmelding til Nabopris.dk med samtidig tegning af abonnement accepteres en automatisk månedlig eller årlig betaling. Se dog pkt. 4. om fortrydelsesret.

2.4 Første abonnementsbetaling falder ved bestilling, herefter betales abonnement månedsvis eller årligt.

2.4.1 Er det ikke mulig for Nabopris.dk, at trække den aftalte abonnementsbetaling vil vores system prøve igen indtil den er blevet trukket.

2.5 Justeringer af abonnement i forhold til antallet af årlige vinduespudsninger og derved den månedlige pris foretages på Nabopris.dk.

2.5.1 Når et abonnement justeres op, korrigeres fremtidige betalinger til det nye månedlige abonnementsbeløb. Eventuelle opståede restanser på tidligere betalinger opkræves ved bekræftelse af bestilling.

2.5.2. Når et abonnement justeres ned, korrigeres fremtidige betalinger til det nye månedlige abonnementsbeløb. Eventuelle opståede restanser på tidligere betalinger opkræves ved bekræftelse af bestilling.

3. Opsigelse, ophævelse mv.

3.1 Kunden kan til enhver tid opsige sit abonnement, da der ikke er nogen binding.

3.2 Opsigelse af abonnement kan foretages på naboprids.dk/min-konto. Vi tager ikke imod opsigelser på hverken e-mail, telefon, brev eller fax.

3.3 Nabopris.dk kan uden varsel ophæve eller spærre kundens medlemskab, hvis kunden giver anledning hertil, herunder ved manglende betaling, misbrug eller begrundet mistanke om uberettiget brug.

3.4 Ved opsigelse af abonnement, vil den gensidige forpligtelse imellem Nabbopris.dk og kunden ophører øjeblikkeligt.
Dvs. at kundens betalingspligt over for Nabopris.dk ophører fra og med opsigelsestidspunktet, lige som Nabopris.dk’s leveranceforpligtigelse overfor kunden også ophører øjeblikkeligt.

3.4.1 Ved opsigelse vil allerede indbetalt vederlag ikke blive refunderet.

3.4.2 Hvis kunden har udestående betalinger ved opsigelse af abonnement, vil kunden stadigt være pligtig til at få disse betalt hurtigst muligt.

4. Særlige forhold vedr. forbrugere, herunder fortrydelsesret og klageadgang

4.1. Fortrydelsesret.

4.1.1. Forbrugere, som defineret i den til enhver tid gældende forbrugeraftalelov, der har tegnet abonnement på vinduespudsning, har en fortrydelsesret på 14 dage fra modtagelse af skriftlig bekræftelse på den indgåelse aftale inkl. nærværende betingelser.

4.1.2. Hvis fortrydelsesretten skal gøres gældende, skal dette ske senest ved udløbet af 14 dages fristen. Meddelelse af fortrydelsesretten kan ske pr. e-mail på mailadressen:[email protected]

4.1.3. Der gøres udtrykkeligt opmærksomt på, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis man som forbruger anvender abonnementet, også selvom dette sker inden for 14 dage fra modtagelse af bekræftelse på den indgåede aftale.